பொதுக்கூட்டம்

பொதுக்கூட்டம்

காலம் : 02.02.2019 சனிக்கிழமை

நேரம் : மாலை 7.00 மணி

இடம் : இடைக்காடு மாணிக்க இடைக்காடர் சனசமூக நிலையம்

நிகழ்சி நிரல்
• தலமையுரை
• செயற்பாட்டு அறிக்கை
• நிதி அறிக்கை
• கருத்துப்பகிர்வு
• புதிய செயற்குழு தெரிவு

அனைவரையும் இதில் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம்.

இடைக்காடு நம்பிக்கை நிதியம்

23.01.2019

You may also like...