அம்மன் கோவிலுக்கான பாதை

செயற்றிட்டம் 02 : மாக்கன் தோட்டம் ஊடான புவனேஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கான பாதை

இடைக்காடு நம்பிக்கை நிதியம் மேற்படி பாதை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இவ் பாதை அமைப்பதற்கு அனைவரது நிதிப்பங்களிப்பு மற்றும் இளைஞர்களின் பங்களிப்பினை வேண்டிநிற்கின்றோம்.

  • 28.08.2016 : நில உரிமையாளர்களுடன் கலந்துரையாடல் மேற்கொண்டு முன்மொழியப்பட்ட பாதை நிர்மானம்

picture1 picture2 picture3 picture4 picture5 picture6 picture7 picture8 picture9 picture10 picture11 picture12 picture13 picture14 picture15

  • 11.09.2016 : சாதகமான பாதை அமைப்பதற்கான நில அளவை மேற்கொள்ளல்;
  • 24.09.2016 : பாதை மற்றும் விளை நிலங்களிற்கான எல்லைக்கற்கள் நிர்மாணம்

20160925_123612 20160925_123637 20160925_130816 20160925_132412 20160925_160705

  • 01.10.2016 : பாதையின் தடைகளை அகற்றுதல்

picture21 picture22 picture23   picture26 picture27 picture28 picture29 picture30 picture31 picture32 picture33 picture34 picture35

  • 02.10.2016 : பாதை அமைப்பதற்கான கற்கள் பறித்தல்

picture37 picture38

மேலதிக விபரங்கள் எதிர்வரும் வாரங்களில் விரிவாக அறியத்தரப்படும்.

ஒன்றுபடுவோம் ! உழைப்போம் ! உயர்வோம் !

இடைக்காடு நம்பிக்கை நிதியம்

You may also like...