முகப்பு பக்கம்

வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்

இடைக்காடு நம்பிக்கை நிதியத்தின் வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் 14.05.2017 ஆம் திகதி இரவு 8.00 மணியளவில் இடைக்காடு மாணிக்க இடைக்காடர் சனசமூக நிலையத்தில் தலைவர் வே.அரசகேசரி தலைமையில் நடைபெற்றது.

நிதியத்தின் செயற்பாட்டு அறிக்கை செயலாளரினாலும், நிதி அறிக்கை பொருளாளரினாலும், சமர்பிக்கப்பட்டு பொதுச்சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. மேலும் நிதியத்தின் நடைமுறையிலுள்ள செயற்றிட்டங்கள் மற்றும் புதிய செயற்றிட்டங்கள் பற்றி விரிவாக ஆராயப்பட்டு, முக்கிய சில செயற்றிட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதென தீர்மானிக்கப்பட்டது.

 

 

20170514_200013 20170514_205351

இடைக்காடு நம்பிக்கை நிதியம்
25.05.2017