முகப்பு பக்கம்

செயற்றிட்டம் 02 : மாக்கன் தோட்டம் ஊடான புவனேஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கான பாதை

விவசாயிகளின் தேவைகருதி மாக்கன் கிணற்றடிக்கான தற்காலிக பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பருவ மழை முடிந்தபின் மேற்படி செயற்றிட்டம் மீள ஆரம்பிக்கப்படும்.  

20161213_111552 20161213_115941 20161213_115948 20161213_120904 20161213_134625 20161213_134832

20161213_135136

இடைக்காடு நம்பிக்கை நிதியம்